Ciflow is een projectmanagementbureau, dat zich richt op het begeleiden van technische projecten. Ciflow verricht haar werkzaamheden voor overheden, projectontwikkelaars, ingenieursbureau's en aannemers. Ciflow maakt als partner deel uit van het projectteam, wat belast is met de realisatie van het project. De rol die Ciflow daarbij aanneemt, is geheel afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever.

Kenmerkend voor Ciflow is dat zij zich niet bedient van één speciale projectmanagementmethodiek. Afhankelijk van de complexiteit van het project, de gegeven situatie en de fase waarin het project zich bevindt, kiest Ciflow steeds die methodiek en structuur die het op dat moment het project het meest ten goede komt.

Vanuit haar positie binnen de projectorganisatie zal Ciflow in de eerste plaats haar eigen taken maximaal proberen in te vullen. Daarnaast zal Ciflow gevraagd en ongevraagd adviseren over de verdere invulling van het project. Bij deze adviezen heeft Ciflow altijd het belang van alle betrokken partijen voor ogen en staan sfeer en eendrachtige samenwerking binnen het projectteam voorop.